Уважаеми родители

Съобщения

Като директор на ДГ „Осми март“ Ви информирам, че от 04.05.2020 г., детската градина ще Ви предложи възможност за оползотворяване на времето в условията на извънредно положение с Вашите деца в къщи. Материали ще бъдат изпращани с изрично ваше съгласие и само на деца от задължително предучилищно образование.

Писмо до родителите